Deze website is van STIJLIDEE | Winnie Helmes-Ham. STIJLIDEE besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt on-line actueel gehouden.

Ondanks dat kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat STIJLIDEE vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. STIJLIDEE kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van STIJLIDEE anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

STIJLIDEE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

STIJLIDEE Interieuradvies, Kleuradvies en Styling door Interieurontwerper en Stylist uit Utrecht voor interieur inspiratie over huis inrichten in alle woonstijlen
Meer weten over STIJLIDEE’s werkwijze? Bekijk de Projecten en lees de Beoordelingen