Dit is de Privacy Verklaring van

STIJLIDEE | Interieuradvies en Styling

 • Winnie Helmes-Ham
 • Stylist en Interieurontwerper
 • Hooft Graaflandstraat 23
 • 3525 VM Utrecht
 • T: 030-2897436 
 • M: 06-24595904
 • E: info@stijlidee.nl 

De rechtsverhouding tussen jou en STIJLIDEE komt tot stand onder het Nederlands recht. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en de Archiefwet. STIJLIDEE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt: STIJLIDEE kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van STIJLIDEE. De gegevens worden verwerkt als je deze zelf met STIJLIDEE deelt via het contactformulier of via het aanvragen van te leveren diensten op de website van STIJLIDEE. Ontvanger van de persoonsgegevens: STIJLIDEE | W. J. Helmes-Ham, oprichter en eigenaar van STIJLIDEE.

STIJLIDEE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres

Interieurfoto’s voor in het STIJLIDEE Portfolio: STIJLIDEE maakt en/of ontvangt graag foto’s van door STIJLIDEE gerealiseerde interieurprojecten. Deze foto’s zullen alleen worden gebruikt voor het Portfolio van STIJLIDEE, voor een Binnenkijken Blog en voor op STIJLIDEE’s social media kanalen indien je daar toestemming voor geeft.

Waarom STIJLIDEE je gegevens nodig heeft: STIJLIDEE verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daarom vraagt. Dat contact kan zowel telefonisch als schriftelijk, per e-mail of per post plaatsvinden. Daarnaast kan STIJLIDEE je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst of opdracht.
Deze overeenkomst of opdracht bestaat vooral uit het ontvangen van interieuradvies, kleuradvies, stylingadvies of shoppingadvies. STIJLIDEE verwerkt ook persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor de belastingaangifte.

Uitschrijven nieuwsbrief: Als je je inschrijft op de nieuwsbrief van STIJLIDEE dan vind je onderaan iedere nieuwsbrief een link om je uit te schrijven. Je ontvangt per direct geen mails meer en STIJLIDEE verwijdert je naam en mailadres binnen vier weken uit het dashboard van het systeem.

Hoe lang STIJLIDEE je gegevens bewaart: STIJLIDEE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Het bewaren van je gegevens is nodig om de doelen te realiseren, waarvoor je je gegevens met STIJLIDEE hebt gedeeld. Wet- en regelgeving zijn leidend voor de bewaartermijn van facturen.

Delen met anderen: STIJLIDEE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek/cookies: Op de website van STIJLIDEE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de zoektermen die worden gebruikt, de pagina’s die worden aangeklikt en het tijdstip dat de website wordt bezocht. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren.

Diensten van derden: STIJLIDEE maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik van onderstaande platformen en diensten:

 • Mailchimp
 • Gmail
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Pinterest
 • YouTube
 • Twitter

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stijlidee.nl
STIJLIDEE zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op je verzoek reageren. STIJLIDEE wil je er ook op attent maken dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen: STIJLIDEE neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer je meer informatie wenst over de beveiliging van door STIJLIDEE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met STIJLIDEE via info@stijlidee.nl.

Bovenstaande privacyverklaring is vastgesteld op 1 januari 2023.

STIJLIDEE Interieuradvies, Kleuradvies en Styling door Interieurontwerper en Stylist uit Utrecht voor interieur inspiratie over huis inrichten in alle woonstijlen

Meer weten over STIJLIDEE’s werkwijze? Bekijk de Projecten en lees de Beoordelingen